Skip to content
Menu
Menu
ZWEM ABC

ZWEM ABC

Wij geven zwemles in kleine groepen. De lesmethoden en -materialen sluiten aan op de beleving van kinderen. Zo werken we op een leuke, speelse en effectieve manier aan de zwemveiligheid van jouw kind.

Leren zwemmen door plezier te hebben, met aandacht voor het individu, daar geloven wij in!

Wij werken met kleine groepen van maximaal 6 kinderen van een gelijk zwemniveau. Zij krijgen lessen van 45 minuten: overzichtelijk en genoeg ruimte voor individuele aandacht. Dit sluit goed aan bij onze visie op leren bij kinderen.

EasySwim Pro drijfpak

Omdat gevoel van veiligheid bijdraagt aan het hebben van plezier, zelfvertrouwen en durven doen, maken we tijdens de zwemlessen gebruik van de EasySwim Pro drijfpakjes.

Kijken tijdens de les

Bij ons ben je als ouder/begeleider tijdens de zwemles van harte welkom om de les te volgen. Er is wifi beschikbaar en voldoende ruimte om bijvoorbeeld met jouw laptop (zorg dat deze opgeladen is…) nog even aan de mailbox te werken. Vanuit deze ruimte is er voldoende zicht op de zwemles.

Om drukte te vermijden en rust te bewaren, houden wij tussen de lessen rekening met 15 minuten wisseltijd. Er is op dat moment ook ruimte om, wanneer daar behoefte aan is, te overleggen met de zweminstructeur.

Basis

Het Zwem ABC is de zwemlesmethode van het Nationale Raad Zwemveiligheid en is opgebouwd rond 8 basiselementen, namelijk: ‘te water gaan’, ‘onder water’, ‘draaien’, ‘drijven’, ‘watertrappen’, ‘voortbewegen’, ‘ademhalen’ en ‘survival’. Bij het Zwem ABC wordt in het begin veel aandacht besteed aan het watervrij maken van kinderen. Dit is een hele belangrijke periode. Hierin wordt de basis gelegd voor het leren zwemmen. Kinderen leren drijven op de borst en rug, te water gaan en er uit klimmen, draaien van borst naar rug naar borst, onder water gaan, onder water kijken en zoeken. Deze zaken zorgen ervoor dat kinderen het water leren kennen en zich er prettig in gaan voelen. Veel oefeningen worden in spelvorm aangeboden, omdat dat voor jonge kinderen de beste manier is om iets te leren. Ieder spel heeft een bedoeling. Het lijkt op spelen en ondertussen zijn ze veel aan het leren! Na deze periode van watervrij maken is het tijd voor de volgende fase: de zwemslagen.

Vervolg

Bij het Zwem ABC leren kinderen vanaf het begin vier zwemslagen: enkelvoudige rugslag, schoolslag, borstcrawl en rugcrawl. Behalve aan de zwemslagen blijft ook aandacht besteed worden aan allerlei oefeningen in diep water, zoals verschillende manieren van in het water gaan, onder water zwemmen, klimmen en klauteren op een vlot en op de kant en naar de bodem gaan. Bij het Zwem ABC ligt een belangrijk accent op het veilig zijn in het water. Al vanaf de eerste zwemlessen wordt hieraan aandacht besteed. Er wordt geoefend met vallen en opstaan, in het water springen en uit het water klimmen. Ook met kleren aan in het water zijn komt regelmatig tijdens de lessen aan de orde: iedere eerste zwemles van de maand wordt met kleding gezwommen.

Zwemveilig

Wie alle drie diploma’s, A, B én C (!), bezit krijgt het predikaat Zwemveilig. Het Zwem-ABC staat voor een kindvriendelijke manier van leren zwemmen, waarbij zwemveiligheid een prominente rol inneemt en biedt alle vaardigheden iedereen tegenwoordig nodig heeft bij het zwemmen in subtropische zwemparadijzen en bij activiteiten op, in en aan het buitenwater. Het Zwem-ABC kent een logische opbouw, waardoor leerlingen bij het behalen van ieder diploma vaardiger en veiliger worden. Niet de zwemslagen staan centraal, maar het veilig en vrij bewegen in het water onder alle omstandigheden.

Bobbi ZwemSpetters Zwemkaart

De kinderen ontvangen bij aanvang van de lesperiode een persoonlijke Bobbi ZwemSpetters Zwemkaart. Wij werken met zwemkaarten van 10 lessen, waar jouw kind 12 weken over mag doen. Jouw kind is alle 12 weken welkom, maar wij begrijpen dat het een keer voor kan komen dat het echt niet mogelijk is om zwemles te volgen. Daarnaast compenseren wij op deze manier ook dat wij geen les geven op feestdagen. Mist jouw kind geen les en is er geen feestdag, dan heb je geluk en krijgt jouw kind 12 lessen in plaats van 10. Restitutie en inhaallessen daar doen wij niet aan, wij vinden 12 halen 10 betalen een mooi aanbod.

Op regelmatige basis zal de zweminstructeur aangeven wat het beeld op de vorderingen is. Mochten wij van mening zijn dat jouw kind er aan toe is om door te stromen naar een volgende niveau, dan overleggen we dit met jou.

Jouw kind kan zelf de aanwezigheid bijhouden door het plakken van een sticker op de eigen Bobbi ZwemSpetters Zwemkaart.

Diploma zwemmen

Zwemveiligheid en plezier staan bij ons op nummer 1. Het diploma wordt uitgegeven bij een voldoende resultaat van het diplomazwemmen. Het diploma van Stichting ENVOZ is erkend door de IFSTA (International Federation of Swimming Teachers Association). Een organisatie die in meer dan 20 landen over de gehele wereld diploma’s levert. Wanneer wij samen met jullie van mening zijn dat jouw kind genoeg vaardigheden heeft om te gaan diplomazwemmen, gaan we, wanneer jouw kind daar ook daadwerkelijk aan toe is, over tot het diplomazwemmen. Het ‘afzwemmen’ gebeurt in de vertrouwde omgeving van ons eigen zwembad.

Wij kijken naar de mogelijkheden van jouw kind! Mocht het zo zijn dat om welke reden dan ook de eisen op bepaalde vlakken te hoog liggen en zijn er omstandigheden die niet of nauwelijks te overbruggen zijn, dan kan er ook voor worden gekozen om jouw kind niet deel te laten nemen aan het diplomazwemmen. In dat geval wordt geen ENVOZ diploma, maar een bewijs van deelname van onze eigen zwemschool uitgegeven. Nogmaals: het gaat bij ons primair om zwemveiligheid en zwemplezier!

Lesplan ABC-diploma

Inschrijven

Is het de eerste zwemles? Heeft jouw kind elders al zwemles gevolgd en wil je naar ons overstappen? Jullie zijn van harte welkom!

Ons lesplan kent duidelijk stappen en zo ook het inschrijven op onze zwemschool.

  1. Vul het online inschrijfformulier in
  2. Betaal de inschrijfkosten
  3. Wij checken de beschikbaarheid in een zwemles van opgegeven niveau/ervaring op de aangegeven voorkeursdag
  4. Je ontvangt per mail de bevestiging van de start van de zwemles of van het eventueel plaatsen op de wachtlijst